Dla kogo jest pożyczka


Kto może złożyć wniosek w tym serwisie

  • Jest pełnoletnią, nieubezwłasnowolnioną całkowicie lub częściowo osobą fizyczną i nie ukończył 75 roku życia.
  • Posiada ważny dowód osobisty.
  • Jest zameldowany na stałe w Polsce.
  • Posiada adres poczty email.
  • Posiada aktywną kartę SIM w telefonie komórkowym.
  • Posiada konto Użytkownika w naszym serwisie.

To wszystkie nasze wymagania. Nie praktykujemy przesyłania oryginałów dokumentów lub ich kserokopii. Najważniejsze jest staranne wypełnienie formularza zgodnie ze stanem faktycznym.

Przed przesłaniem wniosku prosimy sprawdzić wszystkie pola formularza, ponieważ błędy mogą skutkować uniemożliwieniem pozytywnej weryfikacji wniosku, oraz może narazić Cię na poniesienie konsekwencji prawnych.